PALDIES VISIEM, KAS PIETEIKUŠIES TRENIŅIEM!

GRUPAS IR NOKOMPLEKTĒTAS UN PIETEIKŠANĀS IR SLĒGTA !!!!!

_______________________________________________

BEZMAKSAS KENDAMA TRENIŅI MĀRUPES NOVADA BĒRNIEM 

PIETEIKŠANĀS un DALĪBAS NOTEIKUMI 
NORISES KĀRTĪBA

Kendama treniņus organizē ASV kendama ražotāja SWEETS KENDAMAS oficiālais izplatītājs Latvijā SIA “INXIDE” (reģ. Nr. 40103806579, juridiskā adrese: Lielā iela 160-3, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) sadarbībā ar Mārupes vidusskolu (treniņu telpu nodrošinājums) un Mārupes novada domi (kendama treniņi tiek līdzfinansēti Mārupes novada domes projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros (Līdzdarbības līgums Nr.1 /4-6/2-2019).

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ: TĀ KĀ TRENIŅUS LĪDZFINANSĒ MĀRUPES NOVADA DOME, DALĪBAI TRENIŅOS TIEK UZŅEMTI TIKAI MĀRUPES NOVADĀ DEKLARĒTI SKOLAS VECUMA BĒRNI UN JAUNIEŠI.

Treniņu norises periods: 2019. gada 26. marts – 2019. gada 21. maijs

Projekta noslēguma pasākums: 2019. gada 26. maijā Mārupes novada Bērnu svētku “Ar vasaru saujā” ietvaros ar labāko treniņu dalībnieku paraugdemonstrējumiem, improvizētām sacensībām un piemiņas diplomu izsniegšanu.


Treniņu norises vieta

Mārupes vidusskolas pirmā stāva vestibils (skolas adrese: Kantora iela 97, Mārupe)

Treniņu norises datumi

Treniņi notiks OTRDIENĀS šādos datumos:

1.    treniņš: 26. martā

2.    treniņš: 2. aprīlī

3.    treniņš: 9. aprīlī

4.    treniņš: 16. aprīlī

5.    treniņš: 23. aprīlī

6.    treniņš: 30. aprīlī

7.    treniņš: 7. maijā

8.    treniņš: 14. maijā

9.    treniņš: 21. maijā

Projekta noslēguma pasākums: 26. maijā

Treniņu norises laiki

Lai treniņu process būtu maksimāli efektīvs, visi dalībnieki tiks sadalīti 3 prasmju grupās(vairāk informācijas par dalījumu grupās skat. tālāk tekstā) un katra prasmju līmeņa grupai treniņi notiks savā laikā:

 

1.prasmju līmenis– iesācējs, pamatprasmes: no plkst. 15:30 – 16:30

2.prasmju līmenis– vidējs prasmju līmenis:no plkst. 16:45 – 17:45

3.prasmju līmenis– augsts prasmju līmenis: no plkst. 18:00 – 19:00

 

PIETEIKŠANĀS TRENIŅIEM

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots (projekta ietvaros paredzēts iesaistīt treniņos 100 Mārupes novada bērnu), bet potenciālo interesentu skaits - liels, LŪDZAM VECĀKUS un arī PAŠUS DALĪBNIEKUS RŪPĪGI IZVĒRTĒT SAVAS IESPĒJAS UN VĒLMI PILNVĒRTĪGI PIEDALĪTIES TRENIŅOS!

Pirms pieteikšanās, lūdzam izvērtēt iespējas bērnu laicīgi nogādāt uz/no treniņiem, kā arī izvērtēt, vai piedāvātais treniņu laiks nepārklājas ar citiem pulciņiem, treniņiem, kurus bērns jau apmeklē.

Pieteikšanās treniņiem tiks īstenota elektroniski vietnē WWW.KENDAMAMARUPE.LV sadaļā “ Treniņi”, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

Pieteikšanās notiks no 2019. gada 11. marta līdz brīdim, kad būs saņemti 110 pieteikumi. Pirmie 100 pieteiktie bērni tiks reģistrēti kā dalībnieki, pēdējie 10 - kā "rezervisti", ar kuriem sazināsimies gadījumos, kad kāds  no reģistrētajiem treniņu dalībniekiem nevarēs apmeklēt treniņu u.tml. 

PIETEIKŠANĀS TIKS SLĒGTA un sadaļā TRENIŅI pieejamā pieteikuma forma tiks deaktivizēta brīdī, kad būs saņemti 110 pieteikumi.

Pieteikumi tiks reģistrēti TIKAI TO SAŅEMŠANAS LAIKA SECĪBĀ !

 

18. martā tiem 100 bērniem, kuru pieteikumi būs saņemti pirmie, uz pieteikšanās formā norādīto vecāka e-pasta adresi nosūtīsim uzaicinājumu ierasties uz pirmo treniņu 2019. gada 26. martā. Arī rezervisti e-pastā saņems informāciju par to, ka ir reģistrēti treniņiem kā rezervisiti.

 

Uzaicinājumā būs norādīts arī laiks, kurā jāierodas uz treniņu. Pirmajā treniņā treneri izvērtēs katra bērna prasmju līmeni, bērni tiks sadalīti prasmju grupās un 27. martā katra dalībnieka vecāks e-pastā saņems informāciju par to, kurā prasmju grupā bērns iekļauts un kurā laikā bērnam turpmāk jāierodas uz treniņiem.

 

Būsim ļoti pateicīgi, ja vecāki savlaicīgi informēs mūs par gadījumiem, kad bērns nevarēs apmeklēt treniņu slimības vai kāda cita iemesla dēļ (e-pasts: santa@kendamamarupe.lv, tālruņi: 28361100 (Santa), 29296111 (Lauris). Pieteikumu pieņemšanas dienā veidosim arī “rezervistu” sarakstu no 10 pirmajiem bērniem, kuri būs palikuši “aiz svītras” un gadījumos, kad kāda vieta atbrīvosies, sazināsimies ar šiem bērniem un piedāvāsim iespēju atnākt uz treniņu.

 

Ja bērns 2 reizes bez attaisnojoša iemesla un organizatora informēšanas neieradīsies uz treniņu, vecāki tiks informēti par to, ka bērns no treniņiem ir atskaitīts. 

 

Bērnam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt treniņu apmeklēšanu. Lūgums vecākiem šādā gadījumā pēc iespējas ātrāk nosūtīt organizatoriem e-pastu vai piezvanīt, lai varam piedāvāt brīvo vietu kādam no rezervistiem.

 

KAS JĀŅEM LĪDZI UZ TRENIŅU?

 

·      Obligāti– sava kendama (organizatori nenodrošina treniņu dalībniekus ar kendamām);

·      Ieteicams - ūdens pudelīte;

·      Mārupes vidusskolas prasība: sliktos laika apstākļos – pārvelkamie apavi.

 

Labos laika apstākļos iespējams treniņi notiks arī ārā skolas pagalmā vai stadionā.

 

Lūdzam pārrunāt ar bērniem, ka katram pašam jāuzņemas atbildība par līdzi paņemtajām kendamām, telefonu u.c. personīgajām lietām!!!

 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI TRENIŅOS

 

Treniņu norises laikā bērniem jāievēro visi tie paši noteikumi, kas ir spēkā skolā vai jebkuru citu treniņu un nodarbību laikā.

 

Treneri lūgs dalībniekus treniņa laikā izslēgt mobilā telefona skaņu.

 

Ja bērns atkārtoti un nopietni pārkāps kārtības noteikumus vai sistemātiski ignorēs treneru un organizatoru aizrādījumus, sazināsimies ar vecākiem, lai jautājumu atrisinātu.

 

Ierodoties pirmajā treniņā, lūgsim vecākus parakstīt nelielu apliecinājumu par to, ka gan bērns gan vecāks ir iepazinušies ar treniņu norises kārtību un noteikumiem, un apņemas tos ievērot. 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka treniņu gaita var tikt gan fotografēta, gan filmēta, tāpēc apliecinājumā būs paredzēta arī aile, kurā vecāks ar savu parakstu varēs atļaut/neatļaut sava bērna fotografēšanu/filmēšanu. Foto un video materiāli tiks pievienoti Mārupes domei iesniegtajai atskaitei par projekta norises gaitu, kā arī var tikt publicēti “Kendama Mārupe” FB lapā, mājas lapā un arī Mārupes domes avīzē, FB lapā un mājas lapā. 

 

Lūgums vecākiem par jebkādiem jautājumiem nekavējoties sazināties ar mums telefoniski vai e-pastā! Ikvienu jautājumu centīsimies atrisināt maksimāli ātri un uz pozitīvas nots  :)!

 

Par jebkādām izmaiņām treniņu norises laikos (kuras gan centīsimies nepieļaut!) vai jebkādiem citiem aktuāliem jautājumiem informācija nekavējoties tiks nosūtīta uz visu treniņu dalībnieku vecāku e-pastiem, kā arī publicēta KENDAMA MĀRUPE Facebook lapā (tāpēc lūdzam arī treniņu dalībnieku vecākus piesekot mūsu FB lapai).

 

Uz tikšanos kendama treniņos Mārupē!

 

Ar cieņu,

Jūsu KENDAMA MĀRUPE

Santa un Lauris Līvzinieki

28361100, 29296111

santa@kendamamarupe.lv

lauris@kendamamarupe.lv

WWW.KENDAMAMARUPE.LV

 


0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .